Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6: Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng ?
Mỗi loại khoáng sản được sử dụng với mỗi mục đích khác nhau do tính chất vốn có của nó hình thành nên. Trên thế giới có rất nhiều mỏ khoáng sản do núi lửa hình thành nên hoặc có sẵn trong thiên nhiên và được hình thành qua các thời gian tự nhiên bù đắp thành. Các mỏ khoáng sản được con người chúng ta khai thác triệt để bởi chúng mang lại lợi ích kinh tế rất lớn. Dựa vào những hiểu biết của bản thân các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 6 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6: Hãy trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng ?

Câu hỏi 5 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6
Trả lời:

Sự phân loại khoáng sản theo công dụng của chúng được thể hiện như sau:
  • Như chúng ta đã biết mỗi loại khoáng sản được con người chúng ta sử dụng trong một mục đích sử dụng khác nhau. Mỗi loại khoáng sản nó chứa một tính chất cơ bản riêng nên khai thác sử dụng được chế tạo ra những sản phẩm riêng biệt.
  • Loại khoáng sản với công dụng làm năng lượng phát sáng thì được xếp vào loại khoáng sản năng lượng vì chúng tạo ra những công năng phục vụ cho sản xuất công nghiệp.
  • Loại khoáng sản với công dụng tạo ra các loại sắc thép để phục vụ cho sản xuất công nghiệp và xây dựng thì nó được xếp vào loại khoáng sản kim loại.
  • Loại khoáng sản được dùng với công dụng tạo ra các loại phân bón và đồ gốm thì chúng được xếp vào loại khoáng sản phi kim loại.

Xem thêm: Địa lý 6: Cho biết quá trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau thế nào Bài 15 SGK trang 50