Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6: Hãy cho biết khoáng sản là gì và khi nào gọi là mỏ khoáng sản?
Chúng ta thường biết đến các loại khoáng sản, sự hình thành của các mỏ khoáng sản, việc sử dụng các mỏ khoáng sản của con người chúng ta ra sao. Tuy nhiên ít ai biết dến những khái niệm có liên quan đến khoáng sản mà con người của chúng ta đang sử dụng. Để biết được những khái niệm đó các bạn hãy trả lời câu hỏi 4 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6 sau đây: Hãy cho biết khoáng sản là gì và khi nào gọi là mỏ khoáng sản? sau đây Vforum sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 4 bài 15 SGK trang 50 địa lí 6
Trả lời:

Khoáng sản là:
  • Khoáng sản là một loại vật liệu có giá trị rất lớn trong đời sống của con người chúng ta. Khoáng sản có giá trị kinh tế rất lớn và giá thành đắc đỏ bởi nó có hạn. Khoáng sản là các chất được hình thành từ các dung nham hoặc macma trong núi lửa khi núi lửa phun trào. Bên cạnh đó khoáng sản còn được hình thành do các hợp chất mà tự nhiên đã đem lại khi trải qua nhiều thời gian.
  • Mỏ khoáng sản được gọi là khi ở đó có rất nhiều tiềm năng để khai thác các loại khoáng sản, mỏ khoáng sản là những loại khoáng sản có trữ lượng lớn tại một khu vực nào đó được con người tập trung khai thác.

Xem thêm: Địa lý 6: Trình bày sự phân loại khoáng sản theo công dụng Bài 15 SGK trang 50