Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 16 SGK trang 51 địa lí 6: Hãy cho biết:
Đường đồng mức là những đường như thế nào? Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?
Trong các tiết học trước các bạn đã được giáo viên cung cấp cho các kiến thức về các loại kí hiệu được thể hiện trên bản đồ. Bản đồ trái đất của chúng ta có rất nhiều các kí hiện và kí tự rất thông dụng dùng để thể hiện các đối tượng ngoài thực tế chúng ta đang sống. Các em đã được nghe về đường đồng mức. Thế đường đồng mức là đường như thế nào các bạn hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 16 SGK trang 51 địa lí 6: Hãy cho biết: Đường đồng mức là những đường như thế nào? Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

Câu hỏi 1 bài 16 SGK trang 51 địa lí 6
Trả lời:

Đường đồng mức là các đường thể hiện như sau:
  • Đường đông mức là các đường được biểu diến trên hầu hết tất cả các tờ bản đồ mà chúng ta có thể thấy được. Các đường này là những đường dùng để nối các điểm có cùng mộ độ cao trên một bản đồ tạo thành các đường có hình dạng tương đối khác nhau.
  • Vì các đường đồng mức nó nối các điểm có cùng độ cao với nhau trên bản đồ, các đường này được nối liền với nhau tạo thành các hình dạng trên bản đồ. Dựa vào đó chúng ta có thể thấy được các khu vực địa hình cao hay thấp dựa vào các đường đồng mức được thể hiện trên bản đồ.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 44 Xác định trên lượt đồ hướng từ đỉnh núi A1 đến A2 Bài 16 SGK trang 51