Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 17 SGK trang 52: Dựa vào hình 45 hãy cho biết các thành phần của không khí và mỗi phần có tỉ lệ là bao nhiêu?
Mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên bởi sự hô hápa của cơ thể nhịp đập của trái tim và sự hoạt động của các tế bào khác trong cơ thể. Sự hô hấp của chúng ta hoàn tờn là nhờ vào không khí trong trái đất. Ta có thể biết về từ không khí nhưng sẽ có một số ít người trên thế giới biết vầ những đặc điểm của không khí là như thế nào. Từ các kiến thức đã được học trên lớp các bạn hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 17 SGK trang 52địa lí 6: Dựa vào hình 45 hãy cho biết các thành phần của không khí và mỗi phần có tỉ lệ là bao nhiêu?

Câu hỏi 1 bài 17 SGK trang 52 địa lí 6
Trả lời:

Các thành phần của không khí bao gồm:
  • Không khí là một dạng khí không màu không mùi và không vị chúng ở dạng thể khí nên chúng ta không thể nào lấy được hoặc thấy được.
  • Từ hình 45 chúng ta có thể thấy được các thành phần chính của không khí bao gồm 3 yếu tố đó là: khí nito, khí oxi và hơi nước và các khí khác. Trong đó khí nito chiếm tỉ lệ lớn nhất nó chiếm tới 78%. Khí oxi chỉ chiếm 21% trong khối lượng các khí và các loại khí khác chiếm tỉ lệ rất thấp là 1% trong tổng số 3 loại khí.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa hình 46 cho biết lớp vỏ không khí gồm những tầng nào Bài 17 SGK trang 52