“Chí Phèo” của Nam Cao là đại diện tiêu biểu của nền văn học hiện thực phê phán những năm 1930- 1945. Nhân vật Chí Phèo đã trở thành một điển hình cho những người nông dân bị tha hóa, bị chà đạp, bóc lột đến mức mất hết cả nhân hình lẫn nhân tính, trở thành những con quỷ kiếm ăn bằng máu mình lẫn máu người. Thế nhưng, ẩn sau vỏ ngoài quỷ dữ ấy vẫn là khao khát được sẻ chia, đồng cảm, được trở về với cuộc sống lương thiện. “Chí Phèo” có giá trị không chỉ vì nó phê phán một cách sâu sắc xã hội nửa thực dân nửa phong kiến đã đẩy người nông dân vào con đường lưu manh hóa, hơn tất cả, ẩn sau giọng văn có phần lạnh lùng, khinh bạc của tác giả là một trái tim giàu tình thương yêu đối đối với người nông dân, niềm tin son sắt vào bản chất lương thiện của người lao động. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn tóm tắt “Chí Phèo” theo bố cục và bằng sơ đồ tư duy.
Hướng dẫn tóm tắt Chí Phèo theo bố cục và bằng sơ đồ tư duy