Hướng dẫn viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của Internet bằng tiếng Anh Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều sử dụng Internet hằng ngày để học tập và giải trí đúng không? Vậy các bạn có suy nghĩ gì về công cụ hết sức hữu ích này? Nó là một môi trường như thế nào và đem lại lợi ích cũng như bất lợi nào cho người sử dụng? Hãy dành thời gian để suy nghĩ và viết một bài luận nhỏ về Internet bằng tiếng Anh sau khi tham khảo hai ví dụ sau đây nhé.

Viết bài luận về Internet bằng tiếng Anh lợi ích và tác hại có dịch
Internet có rất nhiều lợi ích với toàn nhân loại bên cạnh đó cũng có một số hạn chế nhất định khi bị kẻ xấu lợi dụng

Bài viết 1: Viết bài luận về Internet bằng tiếng Anh (lợi ích):
Vocabulary:
 • Database (n): Cơ sở dữ liệu.
 • Constantly (adv): Một cách liên tục.
 • Dominate (v): Cai trị, thống trị.
 • Curiosity (n): Sự tò mò.
 • Astronomy (n): Thiên văn học.


Internet can be considered as one of the greatest inventions of mankind in the 20th century. All of the things that Internet had been given us have never stopped the world from being surprised. With an extremely huge database of information and has been constantly updated every day, it is true to say that the Internet is an ocean of ​​knowledge which is never exhausted. The big men who dominate the Internet including Google, Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram etc., and they can satisfy almost all of the curiosity of anyone. We can find almost every information, from society, science, astronomy, geography to methods for cooking, make-up, or even personal information of a person who is completely a stranger to us. Internet provides an effective learning and researching environment if we know how to use it suitably. Besides studying, we can also search interesting resources of entertainment on the websites. Nowadays, most of the entertainment programs are posted online in large numbers, so it will not be difficult for us to find joy for ourselves. In short, the Internet is a powerful assistant for finding and sharing information for people.

Dịch:
Internet có thể được xem như là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người trong thế kỉ 20. Những điều Internet đem đến cho chúng ta chưa bao giờ khiến thế giới ngừng kinh ngạc. Với kho cơ sở dữ liệu khổng lồ và không ngừng được cập nhật hằng ngày, có thể nói Internet là một biển kiến thức không bao giờ cạn kiệt. Các ông lớn thống trị mạng Internet có thể kể đến Google, Wikipedia, Youtube, Facebook, Twitter, Instergram…, và chúng có thể thỏa mãn gần như mọi tính tò mò của con người. Chúng ta có tìm kiếm hầu hết mọi thông tin, từ xã hội, khoa học, thiên văn, địa lý đến cách nấu ăn, trang điểm hay thậm chí là thông tin cá nhân của một người ta không hề quen biết. Internet cung cấp một môi trường học tập và nghiên cứu hiệu quả nếu chúng ta biết tận dụng nó một cách hợp lý. Ngoài việc học, chúng ta cũng có thể tìm kiếm những nguồn giải trí thú vị trên các trang mạng. Ngày nay phần lớn các chương trình giải trí đều được đăng tải với số lượng lớn lên mạng, nên sẽ không khó khăn để chúng ta tìm được niềm vui cho bản thân. Nói tóm lại, Internet là một trợ thủ đắc lực cho việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin cho con người.

Bài viết 2: Viết bài luận về Internet bằng tiếng Anh (bất lợi):
Vocabulary:
 • Limittation (n): Hạn chế.
 • Psyche (n): Tâm lý.
 • Perception (n): Nhận thức.
 • Cybercriminal (n): Tội phạm mạng.
 • Fascination (n): Sự hấp dẫn.
 • Threat (n): Mối đe dọa.
 • Virtual (ajd): Ảo.

We cannot deny the benefits that the Internet had been given to mankind. However, besides those advantages, it still has some limitations that can harm us if we are not careful in the way we use it. In addition to the websites that serve the purpose of learning and researching, there are also a lot of websites that contain unhealthy content that may directly affect our psyche and perception. Cybercriminals are also a serious problem today, as our important personal information is always at the risk of being stolen every day. Furthermore, the Internet has a mysterious fascination which is hard for us resist, so many people had become addicted to online surfing. They can spend most of their day sitting in front of the computer without working, or even eating and sleeping. If we are not aware of the disadvantages of the Internet, it will become a direct threat to our lives. Therefore, besides learning and entertaining on some websites on the Internet, we also need to limit the time and content that can be accessed to create a secure virtual environment.

Dịch:
Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà Internet đem lại cho con người, nhưng bên cạnh đó Internet vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế mà có thể gây hại cho chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận trong cách sử dụng. Ngoài những trang mạng phục vụ cho mục đích học hỏi và nghiên cứu, vẫn có những trang chứa nội dung không lành mạnh và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cũng như nhận thức của chúng ta. Tội phạm mạng cũng đang là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay, khi thông tin các nhân quan trọng của chúng ta lúc nào cũng đứng bên nguy cơ bị đánh cắp hằng ngày. Thêm vào đó, Internet có một sức hấp dẫn bí ẩn mà chúng ta khó cưỡng lại được, vậy nên rất nhiều người rơi vào trường hợp nghiện lên mạng. Họ có thể dành phần lớn thời gian trong ngày chỉ để ngồi trước máy vi tính mà không cần làm việc hay thậm chí là ăn và ngủ. Nếu chúng ta không nhận thức được những mặt bất lợi của Internet, nó sẽ trở thành một yếu tố gây hại trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Vậy nên, bên cạnh việc học tập và giải trí trên các trang mạng, chúng ta cũng cần phải giới hạn thời gian và những nội dung có thể truy cập để tạo ra một môi trường ảo an toàn.