Hướng dẫn viết lá thư cảm ơn bằng tiếng anh. Cảm ơn - xin lỗi, dường như là kĩ năng sống cơ bản nhất, nhưng lại quan trọng nhất trong việc hình thành các mối quan hệ sống. Phải học cách biết xin lỗi và cảm ơn, đúng lúc đúng chỗ, từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc lớn. Những lá thư cảm ơn từ lâu đã rất quan trọng trong việc bày tỏ sự biết ơn của người viết, một cách trang trọng nhất. Hãy cùng tham khảo những bức thư bằng tiếng Anh dưới đây của Vforum nhé các bạn.

Bài 1: Viết một lá thư cảm ơn bằng tiếng anh có dịch

Dear Grandma,

I am writing to thank you for your present on my birthday party. I was really appreciate that you prepared such a wonderful present for me.

On that day, everything was ready. However, I was anxious that you were absent. Then grandpa came to me to tell that you gone down with a slight flu and sent me a birthday present. I was hopeful that you would recover soon.

The birthday present really made me happy. It was Sherlock Holmes novel that I had dreamt of for a long time. I was also surprised that you had known my wish. I would keep it carefully.

Thank you so much for your meaningful preparation. I would spare time to come to see you as soon as possible. Hope that you and grandpa are still OK.

Sincerely,
Your little child
Phuong Hanh.

Dịch:
Gửi bà yêu quý,

Cháu viết thư để cảm ơn món quà sinh nhật của bà. Cháu rất biết ơn vì đã đã chuẩn bị một món quà tuyệt vời như thế cho cháu.

Vào hôm ấy mọi thứ đã sẵn sàng. Thế nhưng cháu sốt ruột vì không thấy bà đâu. Rồi ông đến bên cháu nói là bà đã bị cảm nhẹ và gửi cho cháu một món quà. Cháu đã hi vọng bà sớm khỏi.

Món quà sinh nhật thực sự làm cháu rất vui. Đó là tiểu thuyết Sherlock Holmes mà cháu mong ước có từ lâu. Cháu cũng rất ngạc nhiên khi bà biết được mong muốn của cháu. Cháu sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Cảm ơn bà rất nhiều vì sự chuẩn bị rất ý nghĩa. Cháu sẽ dành thời gian để thăm bà sớm nhất có thể. Hi vọng bà và ông vẫn ổn.

Cháu của bà,
Phương Hạnh

Bài 2: Viết một lá thư cảm ơn bằng tiếng anh có dịch
Dear Professor,

I am writing this letter to express my infinite gratitude for your support on my science project. I really appreciate your willingness to help me even it was out of your current position.

I have to admit that I was really confused at the beginning. Since I was a newbie, I had not had any experience in doing project, not to mention doing on my own. Therefore your direction really helped to lessen my burden of doing alone. I was totally impressed by your expertise and enthusiasm.

I had completed the project under your guidance two days ago. I realized how lucky I was to meet you. I sincerely appreciate your assistance for sparing time to support me. I am really looking forward to have an opportunity to work with you as an assistant for your work.

Best regards,
Phuong Hanh.

Dịch:
Kính gửi giáo sư,

Em đang viết bức thư này để bày tỏ sự biết ơn vô hạn vì sự giúp đỡ của thầy trong dự án khoa học của em. Em thực sự đề cao sự sẵn lòng giúp đỡ của thầy mặc dù nó nằm ngoài trách nhiệm của thầy.
Em phải thừa nhận rằng em rất bối rối lúc bắt đầu. Vì em là người mới nên chưa từng có kinh nghiệm làm dự án, chưa kể tới là làm một mình. Vì thế mà sự hướng dẫn của thầy thực sự làm giảm gánh nặng của em. Em hoàn toàn bị ấn tượng bởi sự uyên bác và nhiệt tình của thầy.

Em đã hoàn thành xong dự án dưới sự hướng dẫn của thầy hai ngày trước. Em nhận ra rằng mình may đến đến nhường nào khi gặp được thầy. Em chân thành đánh giá cao sự ủng hộ của thầy vì đã dành thời gian giúp đỡ em. Em mong có cơ hội làm việc với thầy như trợ lí để giúp đỡ công việc của thầy.

Kính mến,
Phương Hạnh