Ae nào cần hướng dẫn và tư vấn các vấn đề về in offset và flexo như:
Bình file, chế bản, bình bài, tách màu, trồng màu, kiểm tra file ... các vấn đề về in

Có thể liên hệ qua số 0907399017