Đáp án đề thi cao đẳng khối B 2011 môn toán - Đáp án môn toán CD khối B

Đáp án:
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/DA_TOAN_ABD_2011.pdf

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, đáp án chính thức của bộ giáo dục sẽ được cập nhật vào chiều ngày mai tại mục này.

Đề thi:
diemthi.24h.com.vn/media/exams_anwsers/DethitoankhoiB_2011.jpg