Hướng dẫn trả lời câu hỏi 7 bài 18 SGK trang 57 địa lí 6: Tại sao không khí trên trái đất không nóng nhất vào lúc 12h trưa mà lại nóng nhất vào lúc 13h ?
Khí hậu trong ngày luôn thay đổi liên tục trong ngày từ những giờ sáng đến những giờ tối mỗi giờ là mỗi nhiệt độ khác nhau. Sự khác nhau đó là bởi vì trái đất quay sự tiếp xuasc với ánh sảng mặt trời sẽ khác dần khi đi qua mặt trời. Tất cả sự chuyển động của trái đất đã tạo ra sự khác biệt giữa các giờ trong một ngày. Để củng cố kiến thức cho các em sau khi học xong bài 18 địa lí 6 giáo viên có hỏi các em câu hỏi 7 bài 18 SGK trang 57 địa lí 6 sau đây: Tại sao không khí trên trái đất không nóng nhất vào lúc 12h trưa mà lại nóng nhất vào lúc 13h ? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 7 bài 18 SGK trang 57 địa lí 6
Trả lời:

Không khí trên trái đất không nóng nhất vào 12h trưa mà nóng nhất vào 13h chiều là vì:
  • Trong giai đoạn 12h trưa là giai đoạn mặt trời chiếu vuông góc với trái đất sự bức xạ nhiệt lúc này rất lớn trái đất tiếp xác với ánh nắng mặt trời và lúc này trái đất chủ yếu là hấp thụ nhiệt và đến thời điểm 13h thì trái đất đã đi qua mặt trời lúc này trái đất bắt đầu tỏa nhiệt và khi đó trái đất sẽ nóng dần lên đỉnh điểm nên tại khoảng 13h trái đất sẽ là thời điểm nóng nhất chứ không phải là 12h trưa.

Xem thêm: Địa lý 6: Tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm thế nào Bài 18 SGK trang 57