Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 18 SGK trang 56 địa lí 6: Hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48?
Độ cao và địa hình luôn là những nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ và khí hậu nhất. Càng lên cao không khí càng giảm và ở khu vực càng cao thì nhiệt độ rất mát mẻ. Những yếu tố về địa lí và địa hình luôn là những nhân tố làm ảnh hưởng đến khí hậu. Trong không khí luôn có những sự chênh lệch với nhau trên từng khu vực. Để biets thêm những kiến thức đó các bạn hãy trả lời câu hỏi 4 bài 18 SGK trang 56 địa lí 6: Hãy tính sự chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 18 SGK trang 56 địa lí 6
Trả lời:

Sự chênh lệch về độ cao của 2 điểm trong hình được thể hiện như sau:
  • Từ hình 48 chúng ta thấy rằng có một điểm nằm ở vị trí là đỉnh núi và một vị trí nằm ở chân núi. Trên đỉnh núi nhiệt độ thấp hơn dưới chân núi vì càng lên cao nhiệt độ càng giảm mạnh. Vì thế trên đỉnh núi chỉ có 19 độ. Trong khi ở chân núi là vùng thấp trên mặt đất nhiệt độ sẽ cao hơn đạt 25 độ. Từ hai vị trí này chúng ta có thể thấy dưới chân núi và trên đỉnh núi sẽ có độ chênh lệch nhau là 6 độ.

Xem thêm: Địa lý 6: Hãy cho biết thời tiết khác khí hậu ở điểm nào Bài 18 SGK trang 57