Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 19 SGK trang 60 địa lí 6: Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên trái đất và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới ?
Trái đất xoay tròn liên tục theo một vòng tuần hoàn, xung quanh sự chuyển động đó có rất nhiều sự vật hiện tượng chuyển động liên tục theo. Khí hậu, khí áp gió và các thứ vật chất liên tục chuyển động theo một quy luật nhất định. Để củng cố kiến thức đã học trên lớp các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 6 bài 19 SGK trang 60 địa lí 6: Mô tả sự phân bố các đai khí áp trên trái đất và các loại gió: Tín phong, gió Tây ôn đới ?

Câu hỏi 6 bài 19 SGK trang 60 địa lí 6
Trả lời:

Sự phân bố của các đai khí áp trên trái đất và các loại gió: tín phong, gió tấy ôn đới như sau:
  • Trên trái đất của chúng ta gồm có 7 đai khí áp được sắp xếp xen kẽ lẫn nhau các đai khí áp gồm có đai áp thấp và đai áp cao được xếp từ cực Bắc đến cực Nam. Đứng đầu của hai đầu cực là đai khí áp cao. Và xen kẽ theo các vĩ độ là thấp cao cứ như vậy.
  • Tại vị trí vĩ độ 60 Bắc và 60 độ Nam là khu vực của đai áp thấp ở đây có gió Tây ôn đới hoạt động quanh năm.
  • Tại vĩ độ 30 độ Bắc và 30 độ Nam đây là nơi có đai áp cao hoạt động và là nơi có gió tín phong thổi quanh năm.

Xem thêm: Địa lý 6: Hỏi nhiệt độ trung bình một ngày ở Hà Nội có nhiệt độ lúc 5h là 20 độ, 13h là 14 độ Bài 18 SGK