Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6: Vì sao gió tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và Nam về xách đạo và vì sao gió Tây ôn đói lại thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 độ Bắc và Nam?
Từ câu hỏi 2 bài 19 chúng ta đã biết được loại gió chính thổi quanh năm ở vĩ độ 30 độ Bắc và Nam về xích đạo là loại gió tín phong và loại gió chính thổi từ 60 độ Bắc và Nam về xích đạo là gió tây ôn đới. Việc thổi quanh năm của các loại gió này theo các vĩ độ cố định như vậy quanh năm là sao để trả lời được các bạn hãy cùng Vforum đi trả lời câu hỏi 3 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6: Vì sao gió tín phong lại thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và Nam về xích đạo và vì sao gió Tây ôn đói lại thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ Bắc và Nam lên khoảng các vĩ độ 60 độ Bắc và Nam?

Câu hỏi 3 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6
Trả lời:

Gió tín phong thổi từ vĩ độ 30 về xích đạo quanh năm và gió tây ôn đới thổi từ vĩ độ 60 độ cực Bắc và Nam về xích đạo là vì:
  • Các loại gió trên trái đất luôn có sự thay đổi và được phân chia theo các đai khí áp. Những nơi có khí áp cao và các đai khí áp tháp được phân bổ theo các khu vực xen kẻ nhau.
  • Các loại gió tín phong có xu hướng thổi từ nơi có khí áp cao về khí áp thấp nên tại vĩ độ 30 đến xích đạo sẽ có gió này thổi quanh năm.
  • Còn đối với loại gió tây ôn đới gió này có xu hướng thổi từ nơi nơi áp thấp đến nơi có khí áp cao nên ở vĩ độ 60 độ Bắc Nam sẽ có loại gió tây ôn đới thổi.

Xem thêm: Địa lý 6: Khí áp là gì và tại sao có khí áp Bài 19 SGK trang 60