Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6: Quan sát hình 51 cho biết: hai bên xách đạo loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30 Bắc về xích đạo là gió gì? Cũng từ khoảng 30 độ Bắc và Nam loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60 độ Bắc và Nam là gió gì?
Gios là một trong những nhân tố trong khí hậu của tự nhiên, trong từng khu vực treen thế giới luôn có những loại gió được phân bố theo từng vùng dựa trên khu vực địa hình và các đới khí hậu ở đó. Các loại gió như: gió tín phong, gió tây ôn đói, gió đông cực…Để hiểu thêm về một số hoạt động của chúng các bạn hãy trả lời câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6: Quan sát hình 51 cho biết: hai bên xích đạo loại gió thổi theo một chiều quanh năm từ khoảng các vĩ độ 30 Bắc về xích đạo là gió gì? Cũng từ khoảng 30 độ Bắc và Nam loại gió thổi quanh năm lên khoảng các vĩ độ 60 độ Bắc và Nam là gió gì? Sau đây Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 19 SGK trang 59 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Hình 51 cho biết hai bên xích đạo loại gió thổi theo một chiều quanh năm khoảng vĩ độ 30B là gì

Ở hai bên xích đạo gió thổi theo chiều quanh năm từ vĩ độ 30 độ Bắc về xích đạo là:
  • Nhìn trên hình 51 ta có thể thấy rằng đường xích đạo là khu vực nằm ở giữa của trái đất. Tại đây theo đường vĩ độ 30 độ của nửa bán cầu Bắc và nửa bán cầu Nam ta thấy gió thổi quanh năm ở đây là gió tín phong. Cũng từ xích đạo trên hình ta có thể thấy rõ ràng tại vĩ độ 60 độ tại bán cầu Bắc và 60 độ tại bán cầu Nam có gió chính thổi quanh năm ở đây là gió tây ôn đới.

Xem thêm: Địa lý 6: Tại sao gió Tín phong thổi từ khoảng vĩ độ 30 độ B và N về xích đạo Bài 19 SGK trang 59