Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 20 SGK trang 64 địa lí 6: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?
Như các bạn đã được học trên lớp nhiệt độ và lượng hơi nước trong không khí chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng để tạo ra hơi nước trong không khí. Trong không khí luôn có một thành phần đó là nước, vậy không khí giữ nước như thế nào chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 5 bài 20 SGK trang 64 địa lí 6: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

Câu hỏi 5 bài 20 SGK trang 64 địa lí 6
Trả lời:

Nhiệt độ có những ảnh hưởng đến sự chứa hơi nước trong không khí là:
  • Trong không hí có chứa đựng một phần của hơi nước. Nhiệt độ cao thấp chính là nguyên nhân xác định việc giữ hơi nước trong không khí. Khi nhiệt độ cao thì việc bốc hơi nước sẽ trở nên dễ dàng và nhiều hơn khi đó lượng nước trong không khí sẽ tăng nhanh đến một mức độ nào đó sẽ không giữ được sẽ tạo ra mưa. Khi nhiệt độ thấp thì việc bốc hơi của nước sẽ không diễn ra nhiều bởi nhiệt độ không làm cho mặt nước nóng lên được nên lúc này lượng mước trong không khí sẽ rất ít.

Xem thêm: Địa lý 6: Điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa Bài 20 SGK trang 64