Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 64 địa lí 6: Dựa vào bảng lượng mưa dưới đây: Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh, tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa( 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chí Minh, tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô( 11, 12, 1,2,3,4) ở thành phố Hồ Chí Minh?
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn trên đất nước ta. Dân cư tập trung đông đúc, kinh tế ở đây phát triển mạnh mẽ nhờ dân cư đông. Thời tiết khí hậu ở đây hầu hết trong các tháng trong năm rất khắc nghiệt và biến đổi liên tục. Khí hậu thay đổi nắng mưa thất thường đó là đặc trưng của thành phố này. Để biết được tổng lượng mưa trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hãy trả lời câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 64 địa lí 6: Dựa vào bảng lượng mưa dưới đây: Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh, tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa( 5,6,7,8,9,10) ở thành phố Hồ Chí Minh, tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô( 11, 12, 1,2,3,4) ở thành phố Hồ Chí Minh? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 20 SGK trang 64 địa lí
Trả lời:

Tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh:
  • Nhìn vào bản thống kê chúng ta có thể thấy thành phố này có lượng mưa khá là cao so với cả nước. Tổng lượng mưa của tất cả các tháng trong năm là tổng của lượng mưa trong 12 tháng cộng lại ta có thể dễ dàng tính được tổng lượng mưa bằng 930,9 mm.
Tổng lượng mưa của các tháng mùa mưa của thành phố Hồ Chí Minh:
  • Từ tháng 5 đến tháng 10 là các tháng mùa mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Trong các tháng này lượng mưa đạt mức độ khá cao so với cấc tháng còn lại. Tổng các tháng lại chúng ta được 1687,3 mm.
  • Tổng lượng mưa của các tháng mùa khô trong thành phố này là từ tháng 11 đến tháng 4 chúng ta có thể dễ dàng tính được tổng lượng mưa của những tháng này là 243,6 mm.

Xem thêm: Địa lý 6: Nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước trong không khí thế nào Bài 20 SGK trang 64