Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 20 SGK trang 61 địa lí 6: Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt dộ: 10 độ, 20 độ và 30 độ ?
Trong không khí của chúng ta có những cấu tạo và thành phần cũng giống như những loại vật chất khác có điều là chúng ta không thể nhìn thấy được chúng. Ở mỗi nhiệt độ nhất định thì lượng hơi nước trong không khí có một mức độ xác định nào đó chứ không phải ở bất cứ nhiệt độ nào mà thành phần hơi nước giống nhau. Để biết được thành phần hơi nước trong không khí đạt bao nhiêu ở trong từng nhiệt độ các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 20 SGK trang 61 địa lí 6: Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt dộ: 10 độ, 20 độ và 30 độ ? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 1 bài 20 SGK trang 61 địa lí 6
Trả lời:

KhôngLượng hơi nước mà không khí chứa tối đa khi có nhiệt độ 10 độ, 20 độ và 30 độ là:
  • Không khí bao giờ cũng có một lượng hơi nước nhất định , do sự bốc hơi nước trong biển, ao, hồ nên đã tạo nên lượng hơi nước trong không khí. Mỗi nhiệt độ là mỗi sự bốc hơi nước khác nhau nên ở nhiệt độ nào sẽ có lượng hơi nước khác nhau. Trên bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí ta thấy tại nhiệt độ 10 độ C thì hơi nước đạt 5 (g/m2).
  • Tại nhiệt độ 20 độ C thì hơi nước bốc hơi sẽ đạt 17 (g/m2).
  • Tại nhiệt độ 30 Độ C thì hơi nước đạt được là 30(g/m2).

Xem thêm: Địa lý 6: Từ bản đồ mưa của TPHCM cho biết tháng có mưa nhiều nhất, ít nhất, lượng mưa bao nhiêu mm