Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6: Từ câu trả lời của câu hỏi 4 hãy cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam và vì sao?
Như các em đã biết tại những khu vực khác nhau trên thế giới thì nhiệt độ và lượng mưa cũng không giống nhau. Tại một khu vực nào đó nó sẽ nằm tren một vĩ độ hoặc một vị trí địa hình riêng vì vậy nhiệt độ của chúng được tác động mạnh mẽ bởi yếu tố này. Để các em có thể biết thêm một số kiến thức về nhiệt độ và lượng mưa trên thế giới các em hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 5 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6: Từ câu trả lời của câu hỏi 4 hãy cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm ở nửa cầu Bắc? Biểu đồ nào là của địa điểm ở nửa cầu Nam và vì sao?

Câu hỏi 5 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6
Trả lời:

Từ câu trả lời của câu hỏi 4 chúng ta có thể xác định được khu vực nào là bán cầu Bắc khu vực nào là bán cầu Nam như sau:
  • Từ địa điểm A chúng ta thấy nhiệt độ và lượng ưa ở đây ít hơn nhiệt độ và lượng mưa ở địa điểm B. Được biết đến khu vực bán cầu Bắc là khu vực có khí hậu lạnh và nhiệt dộ mát mẻ nên mưa ít xảy ra nên tại đây các tháng mưa rất ít chỉ đạt thấp hơn 100 mm. Tại khu vực địa điểm B thì nhiệt độ thường cao nên sẽ xảy ra mưa nhiều hơn, lượng mưa có thể đạt được từ 200 mm trở lên.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa vào bảng cho biết lượng hơi nước tối đa trong không khí ở nhiệt độ: 10, 20 và 30 Bài 20