Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6: Cho hình 56 và 57 hãy cho biết: tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? Những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy?
Trong một khu vực rộng lớn luôn có những khu vực có những nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp khác nhau. Vì trên trái đất mỗi khu vực có mỗi kiểu khí hậu khác nhau bởi chúng nằm ở những khu vực vĩ độ khác nhau. Thời tiết và nhiệt độ luôn đi đôi với nhau. Tại một điểm nào đó nhất định chúng ta sẽ có những lượng mưa khác với những điểm còn lại. Để xác định sự khác nhau giữa 2 khu vực như thế nào các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6: Cho hình 56 và 57 hãy cho biết: tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào? Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào? Những tháng có mưa nhiều bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy? Sau đây là hướng dẫn của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 21 SGK trang 66 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Hình 56 và 57 cho biết tháng có nhiệt độ cao nhất, tháng có nhiệt độ thấp nhất Bài 21 SGK
Dựa vào hai hình 56 và 57 chúng ta có thể xác định được một số yếu tố của hai điểm a và điểm b khác nhau rất rõ rệt về nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, những tháng có mưa nhiều như sau:
Địa lý 6: Hình 56 và 57 cho biết tháng có nhiệt độ cao nhất, tháng có nhiệt độ thấp nhất Bài 21 SGK
Từ bảng thống kê trên chúng ta thấy nhiệt độ và lượng mưa tại điểm B nhiều hơn tại điểm A. Tại khu vực địa điểm B nhiệt độ thấp hơn khu vực tại điểm A.

Xem thêm: Địa lý 6: Hãy cho biết biểu đồ nào là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của địa điểm nửa cầu Bắc Bài 21 SGK