Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6: Từ các bảng số liệu của câu 2 hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của khu vực Hà Nội?
Như đã biết Hà Nội là một thành phố lớn nhất nhì nuuowsc ta và cũng là thủ đô của nước Việt Nam ta. Là một khu vực nằm ở địa bàn miền bắc của đất nước Hà nội có những đặc điểm về địa hình cũng như nhieeth độ khí hậu quá đặc sắc. Khí hậu ở đây có những nét riêng so với các thành phố khác trong cả nước. Từ những hiểu biết của các bạn hãy cùng Vfourm tìm hiểu và trả lời câu hỏi 3 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6 sau đây: Từ các bảng số liệu của câu 2 hãy nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa của khu vực Hà Nội

Câu hỏi 3 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6
Trả lời:
  • Hà Nội là một thành phố lớn có chứa những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc ta. Thủ đô của đất nước nên ở đây tập trung rất nhiều các yếu tố về vật chất kí thuật và kể cả khí hậu và nhiệt độ. Theo bảng thống kê nhiệt độ tại khu vực thành phố này thì Hà Nội có nhiệt độ không quá cao và cũng không qua thấp. Dường như ở đây khí hậu đều mát mẻ có khi là lạnh chứ ít nắng nóng.
  • Lượng mưa ở khu vực thành phố này thấp chỏ khoảng 275 mm đạt mức độ thấp trên tổng lượng mưa của cả nước.

Xem thêm: Địa lý 6: Hình 56 và 57 cho biết tháng có nhiệt độ cao nhất, tháng có nhiệt độ thấp nhất Bài 21 SGK