Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau?
Từ câu hỏi 1 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6 chúng ta đã được quan sát bản đồ thể hiện lượng lượng mua và nhiệt độ cảu các tháng trong năm. Từ đó các em hãy vận dụng những kiến thức đó để trả lời câu hỏi 2 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng rồi ghi kết quả vào bảng sau? Để các em có câu trả lời chính xác và đạt điểm cao sau đây Vforum sẽ hướng dân các em trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6
Trả lời:

Từ bản đồ thể hiện ở câu 1 chúng ta có thể xác định được các dại lượng về nhiệt độ và lượng mưa của các tháng trong năm như sau:
Địa lý 6: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng Bài 21 SGK trang 65

Xem thêm: Địa lý 6: Từ bảng số liệu câu 2 nhận xét nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội Bài 21 SGK trang 65