Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6: Quan sát hình 55 và trả lời câu hỏi: Những yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ và trong thời gian bao lâu? Yếu tố nào được thể hiện theo đường? Yếu tố nào được thể hiện theo hình cột? Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào? Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào? Đơn vị để tính nhiệt dộ là gì? Đơn vị để tính lượng mưa là gì ?
Để quan sát được một bản đồ để chúng ta có thể xác định được các đối tượng được thể hiện ở đó để có thể cung cấp một số kiến thức mà chúng ta cần tìm kiếm thì chúng ta cần phải có những xác định cụ thể sự thể hiện của các đối tượng trên bảnđồ. Việc xác định như vậy giúp chúng ta nhanh chóng hiểu được nội dung thể hiện của chúng. Để rèn luyện kĩ năng của các em khi quan sát bản đồ sau đây các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6: Quan sát hình 55 và trả lời câu hỏi: Những yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ và trong thời gian bao lâu? Yếu tố nào được thể hiện theo đường? Yếu tố nào được thể hiện theo hình cột? Trục dọc bên phải dùng để đo tính đại lượng nào? Trục dọc bên trái dùng để đo tính đại lượng nào? Đơn vị để tính nhiệt dộ là gì? Đơn vị để tính lượng mưa là gì ?

Câu hỏi 1 bài 21 SGK trang 65 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Quan sát hình 55: Những yếu tố nào được thể hiện trên bản đồ và thời gian bao lâu Bài 21 SGK

Những yếu tố được thể hiện trên bản đồ là: Nhiệt độ, lượng mưa ( mm ), lượng mưa trung bình, 12 tháng trong năm. Những yếu tố trên được thể hiện thống kê trong thời gian 12 tháng.
  • Các yếu tố được thể hiện theo đường đó là Lượng juwa trung bình của các tháng trong năm. Còn lại các yếu tố được thể hiện bằng dạng cột trên bản đồ đó là lượng mưa của từng tháng trong năm.
  • Trên bản đồ ta có thể dễ dàng thấy cột dọc bên phải nó thể hiện từng mức nhiệt độ để thể hiện nhiệt độ của từng tháng trong năm. Cột bên trái đối diện với cột nhiệt độ là cột thể hiện lượng mưa tương ứng của từng tháng trong năm. Đơn vị được tính trong nhiệt độ là độ C và tính lượng mưa là mm.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa vào các trục của hệ tọa độ vuông góc để xác định các đại lượng Bài 21 SGK trang 65