Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 70 địa lí 6: Theo em lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào?
Một con sông dù lớn hay nhỏ chúng cugx đều có khả năng cung cấp nước sử dụng cho một khu vực nhỏ hoặc cả một khu vực lớn phụ thuộc vào khả năng của nó. Các con sông đều có một trữ lượng nước cung cấp và nuôi dưỡng donmgf sông tồn tại mãi. Các con sông lớn thường đổ ra biển và cung cấp nước tưới rất lớn. Dựa vào các kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 70 địa lí 6: Theo em lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào? Sau đây là hướng dẫn trả lời của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 23 SGK trang 70 địa lí 6
Trả lời:

Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện sau đây:
  • Lưu lượng tức là sức chứa của một vật nào đó, tại đây là một con sông vậy lưu lượng của nó tất nhiên là nước. Một con sông sẽ lớn hoặc nhỏ phụ thuộc vào mật độ nước của nó trong lòng sông. Sông lớn sẽ có nguồn nước lớn dồi dào cung cấp nước tưới trên diện rộng.
  • Sông nhỏ sẽ có lượng nước nhỏ và ít hơn sông lớn bởi sự hình thành và nguồn nước của chúng kém hơn các sông lớn. Sông nhỏ thường có diện tích hẹp hơn sông lớn.

Xem thêm: Địa lý 6: Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng Bài 23 SGK trang 71