Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6: Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?
Trên thế giới chúng ta đã được biết đến dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Các khu vực biển luôn gắn liền với khu vực đất liền mà chúng ta đang sinh sống. Mỗi khu vực đất liền là một kiểu không khí và nhiệt độ khác nhau. Sự thay đổi của đất liền có sự ảnh hưởng từ biển hay không để trả lời được câu hỏi đó chúng ta hãy tìm hiểu vả trả lời câu hỏi 4 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6: Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua? Để trả lời một cách chính xác các câu hỏi Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi ngay sau đây.

Câu hỏi 4 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6
Trả lời:

Dòng biển coảnh hưởng đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua là:
  • Như đã biết đất liền được gắn liền với biển. Chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau về lãnh thổ cũng như các điều kiện tự nhiên khác. Vì chúng sát với nhau nên đặc tính của cái này sẽ lây qua đặc tính của cái kia vì thế chúng sẽ giống nhau. Trong biển có dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Dòng biển nóng sẽ làm cho khu vực đó có kiểu khí hậu là nóng ẩm mưa nhiều. Dong biển lạnh sẽ có kiểu khí hậu là ôn đới mát mẻ.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa hình 59 xác định lưu vực, các phụ lưu và chỉ lưu của sông chính Bài 23 SGK trang 70