Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất?
Con người của chúng ta luôn có những nghiên cứu về các vấn đề trong tự nhiên. Việc nghiên cứu như vậy là để tìm ra được nguyên nhân và có thể đoán trước được sự hoạt động của các biến đổi trên tự nhiên để chúng ta có thể tránh được một phần nào về thiệt hại về người và của. Một trong những nghiên cứu dó là hiện tượng thủy triều trên biển. Vhúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6 dưới đây: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thủy triều trên Trái Đất?

Câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 75 địa lí 6
Trả lời:

Nguyên nhân của việc xảy ra hiện tượng của thủy triều trên trái đất là:
  • Thủy triều trên trái đất của chúng ta hoạt động liên tục mỗi ngày có 2 lần. Tuy nhiên thủy triều cao nhất được nghiên cứu là vào các ngày mặt trăng lên cao tức là ngày rằm hằng tháng. Tại thời gian này thủy triều dâng lên cao nhất có thể và thấp dần về các ngày còn lại.
  • Thấy thủy triều giống như hiện tượng kêu gọi của mặt trăng khi trăng lên thì chúng lên trăng xuống thì chúng xuống theo. Thủy triều cao là lúc nước biển dâng tràn lên bờ mà khi đó cát biển được lấp sâu vào đáy biển và nược lại.

Xem thêm: Địa lý 6: Tại sao các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng đất ven biển mà chúng chảy qua Bài 24