Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 25 SGK trang76 địa lí 6: Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới hãy cho biết: Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương?
Trên thế giới có rất nhiều dong biern nóng và lạnh được phân bố trên các khu vực từ bán cầu Bắc và trở xuống bán cầu Nam. Các dòng biển được sắp xếp với các chiều hướng không đồng nhất với nhau tạo nên sự đối lập về các chiều và hướng. Để chúng ta có thể có những hiểu biết chính xác về các dòng biển trên thế giới các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 25 SGK trang 76 địa lí 6: Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương thế giới hãy cho biết: Vị trí và hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Bắc, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 1 bài 25 SGK trang 76 địa lí 6
Trả lời:

Địa lý 6: Dựa bản đồ cho biết vị trí, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh Bài 25 SGK trang 76

Từ bản đồ các dòng biển trong đại dương chúng ta có thể xác điịnh vị trí của các dòng biển nóng và lạnh ở khu vực này như sau:
  • Các dòng biển nóng và lạnh ở khu vực Đại Tây Dương gồm có: Khu vực từ xích đạo chảy lên khu vực 30 độ Bắc thì có dòng biển nóng Guy-an và dòng biển lạnh Grơn-len chảy theo chiều ngược lại từ cực Bắc xuống xíh đạo.
  • Các dòng biển nóng và lạnh trên khu vực biển Thái Bình Dương gồm có: Khu vực từ xích đạo lên vùng Tây Bắc có dòng biển nóng Alaxca và dòng biển lạnh Ca-li-fooc-ni-a chảy theo hướng từ cực Bắc về xích đạo.
  • Hầu hết các dòng biển nóng và lạnh trên khu vực biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đều có dòng chyar và hướng chảy trái ngượng nhau không có dòng nào giống dòng nào.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa hình 65 so sánh nhiệt độ các điểm cùng nằm trên vĩ độ 60 độ B Bài 25 SGK trang 76