Hướng dẫn trả lời câu hỏi 8 bài 26 SGK trang 79 địa lí 6: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?
Các em đã được thầy cô nhăc đến độ phì trong đất sau khi học xong bài 26 địa lí 6. Những kiến thức về độ phì tong đất cần phải được các em nắm bắt kĩ càng để việc vận dụng đạt hiệu quả cao trong áp dụng canh tác. Những kiến thức về đất đai chưa bao giờ là dư thừa đối với tất cra chúng ta trên mọi tầng lớp bởi chúng ta đang sinhsoongs, phát triển và tồn tại trên trái đất. Để củng cố kiến thức cho các em về đất, các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 8 bài 26 SGK trang 79 địa lí 6: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Câu hỏi 8 bài 26 SGK trang 79 địa lí 6
Trả lời:

Con người có những vai trò đối với độ phì trong đất như sau:
  • Đất đai không tự sinh ra và tự hoạt động được. Con người chúng ta đã sử dụng đất, tiếp cận với chúng, khai thác chúng để phục vụ cho lợi ích của mình. Đất bị mất chất dinh dưỡng thì chỉ có con người mới có thể cung cấp được bằng việc bón phân và các chất dinh dưỡng vào mặt đất. Khi việc khái thác được thực hiện nhiều làn độ phì trong đất sẽ bị mất đi. Và con người sẽ sử dụng một số biện pháp để tái tạo lại độ phí trong đất.

Xem thêm: Địa lý 6: Dựa bản đồ cho biết vị trí, hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh Bài 25 SGK trang 76