Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 26 SGK trang 78 địa lí 6: Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì trong đất. Hãy trình bày một số biện pháp làm tăng độ phì mà em biết?
Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng và các yếu tố thành phần rất có ích cho việc sinh trưởng và phát triển của cây trồng trên bề mặt của trái đất. Chúng ta đã được học về chất hữu cơ trong đất nếu như con người chúng ta sử dụng đất một cách triệt để mà không có khoa học thì đất của chúng ta sẽ mất chất dinh dưỡng sẽ gây hại cho cây trồng và khó khawnm trong mùa vụ. Để tái tạo đất con người luôn có những biện pháp đó là những biện pháp như thế nào các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 26 SGK trang 78: Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì trong đất. Hãy trình bày một số biện pháp làm tăng độ phì mà em biết?

Câu hỏi 4 bài 26 SGK trang 78 địa lí 6
Trả lời:

Một số biện pháp làm tăng cường độ phì trong đất như sau:
  • Trong sản xuất nông nghiệp đó là một ngành sử dụng đất là công cụ để sản xuất nhiều nhất đất rất quan trọng. Việc khai thác đất để canh tác qua nhiều lần sẽ làm cho đất mất đi độ phì vốn có của nó bởi những tác động quá mạnh vè triệt để của con người vì vậy cần phải có những biện pháp tái tạo đất.
  • Để tạo độ phì trong đất con người có những biện pháp tái tạo như: sau khi làm sau một mùa vụ họ sẽ sử dụng các cong cụ để cày xới đất và cung cấp một số chất dinh dưỡng trong đất để tái tạo lại độ phì trong đất.

Xem thêm: Địa lý 6: Đất gồm những thành phần nào Bài 26 SGK trang 79