Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 78 địa lí 6: Hãy cho biết nguồn gốc thành phần hữu cơ trong đất?
Đất có những tính chất riêng của mình trong việc hình thành và cấu tạo của chúng luôn có những quá trình. Đối với đất sự hấp thu chất dinh dưỡng là một tính chất rất cần thiết trong việc hình thành và hoạt động trên trái đất của chúng ta. Để vaanjdungj được những kiến thức đã được học trên lớp chúng ta cầ phải trả lời câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 78 địa lí 6 sau đây: Hãy cho biết nguồn gốc thành phần hữu cơ trong đất? Dưới đây là bài tham khảo của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 26 SGK trang 78 địa lí 6
Trả lời:

Nguồn gốc thành phần hữu cơ trong đất như sau:
  • Trong đất có rất nhiều chất dinh dưỡng mỗi thành phần chiếm một tỉ lệ nhỏ trong đất cũng có giá trị rất to lớn trong việc hình thành và giúp cho sự phát triển của cây cối.
  • Nhờ vào sự bón phân và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây hấp thụ mà trong đất đã hình thành nên một lớp chất rất nhỏ đó gọi là chất hữa cơ.
  • Tầng đất hữu cơ này chủ yếu có màu xám thẩm bởi nó được cấu tạo bởi nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Trong tầng hữu có co chất mùn nó là chất dinh dưỡng cần thiết cho các loại thực vật trên trái đất.

Xem thêm: Địa lý 6: Trình bày một số biện pháp làm tăng độ phì trong đất Bài 26 SGK trang 78