Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 77 địa lí 6: Hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất?
Trong đất có rất nhiều lớp, nhiều tầng đất khác nh thì có những loại đặc điểm khác nhau bởi mỗi tầng mỗi lớp dều chứa một tính chất đất đá riêng lẽ. Đất được hình thành từ các yếu tố từ mối trường tác động nên. Đặc điểm trên đất chúng ta không thể nào giải thích hết được nhưng chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hiểu và trả lời câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 77 địa lí 6: Hãy cho biết nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất?

Câu hỏi 2 bài 26 SGK trang 77 địa lí 6
Trả lời:

Nguồn gốc của thành phần khoáng trong đất như sau:
  • Để đất có độ bền và có sự thoát hơi nước và thấm nước không bị trũng và ngưng đọng gây mất các chất dinh dưỡng thì trong đất có sự hình thành của các thành phần khoáng.
  • Thành phần khoáng chứa tỉ trọng lớn trong đất của chúng ta. Sự tạo thành những tầng lớp trong đất để các lớp có sự liên kết với nhau thì tầng khoáng sẽ ra đời để cung cấp và liên kết trong đất không bị rời rạc.

Xem thêm: Địa lý 6: Hãy cho biết nguồn gốc thành phần hữu cơ trong đất Bài 26 SGK trang 78