Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 81 địa lí 6: Quan sát hình 69, 70 và cho biết loài động vật trong mỗi miền, vì sao các loài động vật giứa hai miền lại có sự khác nhau như vậy?
Tại những khu vực có nguồn thức ăn và chất dinh dưỡng dồi dào thì nơi đó tập trung rất đông động vật và thực vật kéo đến sinh sống. Vì để tồn tại được chúng ta cần phải vó nguồn thức ăn và nơi trú ẩn an toàn và các loài động vật cũng giống như loài người của chúng ta cũng cần có những điều kiện đó chúng mới kéo đén sinh sống và phát triển được. Dựa vào đó các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 81 địa lí 6: Quan sát hình 69, 70 và cho biết loài động vật trong mỗi miền, vì sao các loài động vật giữa hai miền lại có sự khác nhau như vậy? Sau đây Vforum sẽ cùng các bạn đitìm hiểu câu hỏi.

Câu hỏi 2 bài 27 SGK trang 81 địa lí 6
Trả lời:

Sau khi quan sát hình 69 và hình 70 chúng ya có những nhận xét sau:
  • Tại khu vực đài nguyên hình 69 động vật chủ yếu ở đây là các loài nai, vịt trời, chim..tại hình 70 khu vực đồng cỏ nhiệt đới lại có động vật như: voi, hưu cao cổ, chim, tê giác, bò… Hai miền trên có sự khác nhau như vậy bởi tại khu vực đài nguyên, tại đây địa hình chủ yếu là cỏ khô và nước là nhiều ngoài ra không có các loài cây khác, nên tại đay ít động vật sinh sống.
  • Còn ở khu vực đông có nhiệt đới cỏ tại khu vực này nhiều, ngoài ra còn có các loài cây có giá trị dinh dưỡng cao cho hưu cao cổ và voi nên tại đây các loài động vật tập trung nhiều.

Xem thêm: Địa lý 6: Kể tên một số loài động vật ngủ đông và di cư theo mùa Bài 27 SGK trang 82