Hướng dẫn trả lời câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và phân bố dân cư trên thế giới theo châu lục, hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm, nhưng tỉ lệ trong thế giới vẫn tăng?
Diện tích của mỗi châu lục khác nhau bởi sự phân chia ranh giới địa lí cũng khác nhai do địa hình trên trái đất được phân bố cao thấp khác nhau. Kinh tế khác nhau giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng có sự cao thấp khác nhau dẫn đến dân cư cũng khác nhau. Từ những kiến thức về thực tế trên đời sống các em đã biết diện tích và kinh tế của các nước trên thế giới không đồng đều nhau nên mật độ dân số của các nước cũng khác nhau. Từ đó các em hãy trả lời câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và phân bố dân cư trên thế giới theo châu lục, hãy cho biết châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á giảm, nhưng tỉ lệ trong thế giới vẫn tăng? Dưới đây Vforum sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 5 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hãy cho biết châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và thấp nhất Bài 1 SGK trang 4

Từ bảng tỉ lệ gia tăng dân số chúng ta thấy rằng:
  • Tỉ lệ gia tăng dân số tại Nam Mĩ là cao nhất và thấp nhất đó là khu vực châu Âu trong những năm 1950 đến 1955. Tiếp đến là giai đoạn năm 1990 đến 1995 tại giai đoạn này chúng ta thấy châu Phi là châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất với tỉ lệ 2,68% và châu lục có mật độ thấp nhất trong gia đoạn này là châu Âu chỉ với 0,16%.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số ở khu vực châu Á giảm nhưng tỉ lệ dân số trên thế giới lại vẫn tăng và cao bởi dân số của châu Á giảm nhưng đối với các khu vực châu lục khác thì nó cũng còn cao bởi diện tích ở châu Á khá lớn.

Xem thêm: Địa lý 7: Bùng nổ dân số xảy ra khi nào. Nêu nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết Bài 1 SGK trang 4