Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Hãy cho biết tháp tuổi cho chúng ta biết gì về dân số?
Trái đất của chúng ta bao la rộng lớn. Dân cư chen chúc phân bố từ nước này qua nước khác, từ châu lục này sang châu lục khác bởi phần đất liền trên trái đất của chúng ta rất lớn. Chúng ta không thể nào đếm hết được số dân cư hoặc tỉ lệ dân số của muột nước được, phải thông qua sự thống kê của một khu vực nhỏ để chúng ta mới có thể thống kê tđầy đủ dân số của một khu vực rộng lớn. Dân cư có rất nhiều vấn đề có liên quan rất phức tạp như mật độ dân số, dân số già, dân số trẻ…Để chúng ta hiểu thêm các phương án thống kê dân số của thế giới qua tháp tuổi thọ chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 4 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Hãy cho biết tháp tuổi cho chúng ta biết gì về dân số?

Câu hỏi 4 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7
Trả lời:

Tháp tuổi thọ cho chúng ta biết những vấn đề sau:
  • Chúng ta thường tiếp xúc với các tháp tuổi về dân số, để chúng ta giải quyết một số thắc mắc về các vấn đề như để chúng ta biết về sự già trẻ của dân số trong một khu vực hoặc trên một nước.
  • Dựa vào tháp tuổi thọ chúng ta có thể biết đất nước đó có gia tăng dân số hay không, mật độ dân số già hãy trẻ. Ta có thể dự đoán sự phát triển của một đất nước thông qua tuổi thọ trung bình của nước đó, nếu mật độ trẻ em nhiều hơn mật độ người già thì nước đó nền kinh tế phát triển và ngược lại. Tháp tuổi thọ giúp chúng ta biết được tổng dân trung bình trên khu vực đó.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy cho biết châu lục có tỉ lệ gia tăng dân số cao nhất và thấp nhất Bài 1 SGK trang 4