Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Quan sát hình 1.1 và cho biết tổng số trẻ em từ khi sinh ra cho đến 4 tuổi ở từng tháp ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? Hình dạng của tháp tuổi thọ giống nhau như thế nào, khi thể hiệ người ở độ tuổi lao động cao thì tháp thể hiện như thế nào?
Trái đất của chúng ta sẽ không có sự sống nếu như không có con người, mỗi sự sống của con người, động vật và thực vật trên trái đất đều mang đến một thế giới riêng cho toàn nhân loại. Tất cả chúng ta đều được sinh ra và đều được mất đi bởi sự sống của con người luôn có những giới hạn nhất định. Đó được xem là độ tuổi con người chúng ta trên trái đất. Sựu sinh tồn trên trái đất của chúng ta được các nhà khao học nghiên cứu và thống kê qua các năm bằng tháp tuổi. Từ đó chúng ta hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7: Quan sát hình 1.1 và cho biết tổng số trẻ em từ khi sinh ra cho đến 4 tuổi ở từng tháp ước tính có bao nhiêu bé trai và bao nhiêu bé gái? Hình dạng của tháp tuổi thọ giống nhau như thế nào, khi thể hiện người ở độ tuổi lao động cao thì tháp thể hiện như thế nào?

Câu hỏi 1 bài 1 SGK trang 4 địa lí 7
Trả lời:

Từ hình 1.1 chúng ta có thể thấy tổng số trẻ em được sinh ra cho đến 4 tuổi ở từng tháp có số bé trai và bé gái như sau:
  • Tổng số trẻ em là con trai là tất cả số trẻ em con trai trên thế giới, tại tháp tuổi thứ nhất trên khu vực này có khoản 5 triệu bé trai và 5 triệu bé gái tỉ lệ như nhau được thể hiện trên tháp tuổi. Tại tháp tuổi thứ hai chúng ta có thể thấy tỉ lệ giữa trẻ em gái và trẻ em trai chênh lệch nhu không đồng đều nhau như hình đầu tiên. Tỉ lệ được thể hiện trên hình ta có thể ước lượng được số bé trai là 4,5 triệu và tổng số bé gái được ước luongj là 5 triệu người.
  • Từ những kiến thức đã học chúng ta đã học sau khi quan sát hai hình chúng ta thấy tháp tuổi thể hiện phần dưới cùng đó là tỉ lệ trẻ em, tiếp đến thân tháp là tỉ lệ người lớn và cuối cùng là tỉ lệ người cao tuổi. Trong hình 1 tỉ lệ trẻ em nhiều nhất trong hình hai tỉ lệ người lớn là nhiều nhất. Từ đó ta thấy tại hình 2 mức độ người có độ tuổi trong lao động là nhiều hơn hình 1.

Xem thêm: Địa lý 7: Nhận xét tình hình gia tăng dân số thế giới từ đầu thế kỉ XIX đến cuối thế kỉ XX Bài 1 SGK