Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 2 SGK trang 9 địa lí 7: Mật độ dân số là gì? Hãy tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng sau và nêu nhận xét?
Các em đã được giáo viên cung cấp một số kiến thức về dân số, mật độ dân số và các vấn đề có liên quan đến việc gia tăng dân số trên từng khu vực và trên thế giới của chúng ta. Nhằm giúp các em có thể củng cố kiến thức khi học xong bài này thầy cô giáo có ra câu hỏi 3 bài 3 SGK trang 9 địa lí 7 dưới đây: Mật độ dân số là gì? Hãy tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng sau và nêu nhận xét? Sau đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 3 bài 2 SGK trang 9 địa lí 7
Trả lời:

Mật độ dân số là:
  • Mật độ dân số là tổng số người trên một đơn vị diện tích của một khu vực, một nước cụ thể. Trên mỗi khu vực có một diện tích khác nhau nên mật độ dân số của nó cũng khác nhau.
Địa lý 7: Mật độ dân số là gì? Tính mật độ dân số trong bảng và nhận xét Bài 2 SGK trang 9

  • Từ bảng trên chúng ta có thể tính được mật độ dân số vào năm 2001 của các nước Việt Nam, Trung Quốc và Indonexia như sau: Để tính được mật độ dân số của một khu vực cụ thể chúng ta cần có diện tích tương ưng với từng khu vực đó, sau đó chúng ta dùng tổng số dân trên một khu vực chia cho số diện tích của khu vực đó chúng ta sẽ được mật độ dân số. Cụ thể ở đây chúng ta tính được Việt Nam có mật đọ là: 239 người/km2, Trung Quốc là: 133 người/km2 và Indonexia là: 107 người/km2.
  • Dựa vào chỉ số mật độ dân số được tính trên chúng ta thấy rằng tại các nước có diện tích lớn thì mật độ dân số của nó ổn định và ít chen chúc hơn. Còn với các nước có diện tích nhỏ mà dân số dông thì mật độ dân số sẽ rất là đông trên từng diện tích.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa vào đâu mà người ta chia dân cư trên thế giới thành các chủng tộc Bài 2 SGK trang 9