Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Dựa vào bảng thống kê dưới đây và cho biết sự thay đổi dân số và sự thay đổi ngôi thứ của mười siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến 2000, các siêu đô thị này thuộc những châu lục nào?
Thế giới rộng lớn, thiên nhiên mỗi khu vực đều khác nhau, địa hình cao thấp cũng khác nhau. Đối với các nước đang phát triển dân số không ngừng tăng nhanh còn các nước đã phát trieerntinhf hình dân số được cải thiện và siết chặc cơ cấu hơn. Tại các vùng nông thôn thì dân cư thưa thớt và trên khu vực thành thị thì dân cư đông đúc. Dựa vào các kiến thức đã được học các em hãy trả lời câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7 dưới đây: Dựa vào bảng thống kê dưới đây và cho biết sự thay đổi dân số và sự thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến 2000, các siêu đô thị này thuộc những châu lục nào? Dưới đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho biết sự thay đổi dân số và ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới 1950-2000 Bài 3

Dựa vào bảng thống kê chúng ta thấy:
  • Sự gia tăng dân số trên các nước trên thế giới liên tục biến đổi và tăng nhanh. Mật độ dân số của các nước bị biên đổi liên tục qua các năm do quá trình sinh và tử của con người không giống nhau. Mười nước trên là các nước có siêu đô thị rộng lớn dân số của các nước này qua các năm bị biến đổi liên tục.
  • Trong những năm đầu của giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000 thì các nước tại khu vực châu Mĩ luôn đứng đầu trong khu vực về mật độ siêu đô thị, tuy nhiên do sự phát triển của châu Á và cộng với diện tích của khu vực này đáp ứng được số dân khi tăng lên nên châu Á đã đứng đầu trên khu vực thế giới.

Xem thêm: Địa lý 7: Hình 2.1 cho biết dân cư chủ yếu tập trung khu vực nào Bài 2 SGK trang 7