Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn?
Các em đã được quan sát các hình về khu vực và thành thị trên câu hỏi 1 bài 3 SGK trang 10 các em cũng đã biết được một số kiến thức về hai khu vực này, để cung cấp kĩ cho các em kiến thức về sự phân bố dân cư trên hai khu vực này các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7 sau đây: Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn?

Câu hỏi 3 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7
Trả lời:

Sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn như sau:
  • Tại khu vực thành thị chúng phát triển hơn tại khu vực nông thôn, kinh tế phát triển, tại đây các khu công nghiệp không ngừng tăng trưởng. Đời sống người dân cao dân số bắt đầu có xu hướng di cư lên thành phố để sinh sống bởi tại đây có nhiều điều kiện hơn. Từ đó dân cư tại đây luôn đông đúc, đường xá phát triển bởi nhu cầu và điều kiện kinh tế tại khu vực này rất cao. Trong thành thị nơi đây chứa rất nhiều công nghệ và thiết bị hiện đại.
  • Tại khu vực nông thôn chúng ta thấy dân cư ở đây thưa thớt, sự phân bố dân cư cũng không đều chỉ phân bố rải rác không tập trung. Chủ yếu dịa hình ở đây đều là đất để canh tác nông nghiệp. Ở nông thôn đường xá nhà cửa thô sơ không kiên cố như tại khu vực thành thị.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết sự thay đổi dân số và ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới 1950-2000 Bài 3