Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Quan sát hình 3.3 và cho biết châu lục nào có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất và kể tên các siêu đô thị ở châu Á từ 8 triệu dân trở lên?
Trên thế giới chúng ta đang sống dân só không ngừng tăng nhanh. Các vấn đề về dân số và dân cư luôn đi kèm theo. Các nước lớn trên thế giới luôn có những chính sách phát triển kinh tế đi kèm với việc phân bố dân cư cho phù hợp. Trái đất của chúng ta luôn có những khu vực đông dân cư và những khu vực có mật độ dân cư thưa thớt. Các em dã được học tập và nghiên cứu về vấn đề này, từ đó các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Quan sát hình 3.3 và cho biết châu lục nào có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất và kể tên các siêu đô thị ở châu Á từ 8 triệu dân trở lên? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi trên.

Câu hỏi 2 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Hình 3.3 cho biết châu lục có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên và kể tên Bài 3 SGK trang 10

Từ hình 3.3 chúng ta có thể thấy:
  • Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. Ở các quốc gia trên thế giới việc phân bố dân cư luôn là vấn đề trọng tâm, mỗi quốc gia có một diện tích nhất định riêng và sự phân bố dân cư các nước trên thế giới cũng không giống nhau. Nhìn vào hình ta thấy sự phân bố dân cư của các nước tại khu vực này rất là cao.
  • Các dấu chấm đỏ lớn được thể hiện rất nhiều trên bản đồ. Điều đó thể hiện việc tập trung dân cư rất là lớn trên các điểm này. Các siêu đô thị được gọi là những chấm đỏ như thế này. Trên thế giới có rất nhiều siêu đô thị bởi tren hình thể hiện rất nhiều dấu chấm đỏ. Các khu vực có siêu đô thị tại châu Á trên 8 triệu dân như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân…

Xem thêm: Địa lý 7: Nêu sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn Bài 3 SGK trang 10