Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Quan sát hai hình dưới đây và hãy cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở thành thị và nông thôn khác nhau như thế nào?
Đâm cư đông đúc hay thưa thớt luôn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố tác động đến nó. Đời sống của người dân hiện nay ngày càng cao, dân số trên thế giới không ngừng tăng nhanh. Thế giới tuy rộng lớn nhưng cũng có nơi được xem là chật hẹp bởi sự phân bố về dân cư trên thế giới rất là không đồng đều. Để thấy được sự không đều đó chúng ta hãy cùng Vforum đi tìm hieur và trả lời câu hỏi 1 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7: Quan sát hai hình dưới đây và hãy cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở thành thị và nông thôn khác nhau như thế nào?

Câu hỏi 1 bài 3 SGK trang 10 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Cho biết mật độ dân số, nhà cửa, đường xá ở thành thị và nông thôn khác nhau thế nào Bài 3

Sau khi quan sát hai hình trên chúng ta thấy:
  • Tại khu vục nông thôn chúng ta có thể thấy mật độ dân số tại đây rất thấp, sự phân bố dân cư rất thưa thớt, dân cư tại nông thôn được tập trung thành các cụm riêng lẻ sinh sống trong các thôn xã, xung quanh nhà cửa của họ là các ruộng đồng rộng lớn.
  • Đường xá ở nông thôn không hiện đại, đường đất trên địa bàn nông thon là chủ yếu, đường nhỏ hẹp, nhà cửa thấp và nhỏ. Tại khu vực thành thị thì chúng ta thấy nó khác hẳn ở nông thôn, dân cư tập trung đông đúc và đường xá ở đây rộng và hiện đại, nhà cửa trên thành thị được phân bố sát nhau nhà cửa kiên cố và độ sộ.

Xem thêm: Địa lý 7: Hình 3.3 cho biết châu lục có siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên và kể tên Bài 3 SGK trang 10