Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 13 địa lí 7: Quan sát tháp tuổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, hãy cho biết sau 10 năm: hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi, nhóm tuổi nào tăng tỉ lệ và nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ?
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn ở nước Việt Nam chúng ta. Nó được xem là một thành phố nhộn nhịp và hiện đại bậc nhất của đất nước. Nền kinh tế của khu vực thành phố này luôn đứng nhất nhì so với các thành phố khác trên cả nước. Địa hình rộng lớn, dựa vào những đặc điểm và sự thống kê các em hãy trả lời câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 13 địa lí 7: Quan sát tháp tuổi dân số của thành phố Hồ Chí Minh qua các cuộc điều tra dân số năm 1989 và năm 1999, hãy cho biết sau 10 năm: hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi, nhóm tuổi nào tăng tỉ lệ và nhóm tuổi nào giảm tỉ lệ? Sau đây Vforum sẽ hướng dẫn các bạn trả lời câu hỏi.

Câu hỏi 1 bài 4 SGK trang 13 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Quan sát tháp tuổi dân số TPHCM, hãy cho biết hình dạng tháp tuổi có gì thay đổi Bài 4 SGK

Dựa vào tháp tuổi dân số ở thành phố Hồ CHÍ Minh chúng ta thấy:
  • Qua các cuộc điều tra dân số năm 1989 đến năm 1999 Hồ Chí Minh có mật độ dân số khá là cao. Trong những năm 1989 thì dân số của khu vực thành phố này chủ yếu là dân số già bởi tháp tuổi thể hiện sự gia tăng dân số tại thời gian này rất là nhanh, mật độ dân số thuộc trẻ em là rất lớn so với dân lao động thì cũng rất là cao.
  • Sau mười năm đến năm 1999 thì tháp tuổi của khu vực thành phố này được thay đổi một cách rõ rệt.
  • Năm 1989 thì tỉ lệ sinh rất là cao nhưng đến năm 1999 thì tỉ lệ sinh rất là thấp bởi nhà nước đã có những chính sách cải thiện dân số đối với khu vực này. Trong năm 1999 tỉ lệ người lao động của thành phố tăng lên nhờ sự tăng dân số tại năm 1989.

Xem thêm: Địa lý 7: Tìm trên lược đồ những khu vực đông dân và các đô thị lớn ở châu Á Bài 4 SGK trang 13