Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7: Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt của rừng rậm xanh quanh năm cho biết rừng có mấy tầng chính và tại sao rừng lại phân tầng?
Chúng ta đã được quan sát về rừng và núi, rừng là nơi tập trung các loại cây cối và các sinh vật được sinh sống và phát triển trong đó. Rừng có nhiều loại bởi trên thế giới địa hình được phân chia rất khác nhau. Theo từng độ cao và đường xích đạo hay các vĩ độ mà địa hình của rừng có những đặc điểm khác nhau. Dựa vào những hiểu biết của mình về rừng các bạn hãy trả lời câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7: Quan sát ảnh và hình vẽ lát cắt của rừng rậm xanh quanh năm cho biết rừng có mấy tầng chính và tại sao rừng lại phân tầng? Sau đây là bài trả lời của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Rừng có mấy tầng chính và tại sao rừng lại phân tầng Bài 5 SGK trang 15

Dựa vào hình ảnh và lát cắt của rừng rậm xanh quanh năm chúng ta có thể nhận ra rằng:
  • Rừng rậm xanh quanh năm luôn có những đặc điểm khác với các khu rừng khác trên thế giới bởi chúng được chia thành 5 tầng riêng biệt. Tại khu vực rừng này chúng ta có thể nhận thấy các loại cây trong rừng cao thấp khác nhau không đồng đều.
  • Sự không đồng đều đó phụ thuộc vào 5 tầng. Gồm các tầng như sau: tầng cỏ tuyết, tầng cây bụi, tầng cây gỗ cao trung bình, tầng cây gỗ cao, tầng cây vượt tán. Các tầng cây này cho ta thấy sự phân bậc trên khu rừng này. Tùy vào nhiệt độ của mỗi tầng mà các loại cây cao thấp và các đặc điểm khác nhau.

Xem thêm: Địa lý 7: Môi trường xích đạo ẩm có những đặc điểm gì Bài 5 SGK trang 15