Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng?
Các em đã được biết trên trái đất của chúng ta các đới được sắp xếp xen kẻ nhau thừ cực Bắc đến cực Nam của trái đất. Đi qua một khu vực chí tuyến và vĩ độ riêng thì các đới trên trái đất được phân bố một kiểu đặc điểm khí hậu riêng. Tại các khu vực đới khác nhau thì địa hình được phân chia theo các vị trí và khí hậu cũng được phân hóa mạnh. Để các em có thêm một số kiến thức về đặc điểm của các đới trên thế giới sau đây các em hãy cùng Vforum tìm hiểu và trả lời câu hỏi 1 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng?

Câu hỏi 1 bài 5 SGK trang 15 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng Bài 5 SGK trang 15

Dựa vào hình 5.1 ta có thẻ quan sát và đưa ra các đặc điểm của môi trường đới nóng như sau:
  • Trên trái đất môi trường đới nóng là một môi trường được phân bố tại khu vực xích đạo và cận xích dạo. Ở khu vực này có khí hậu nắng nóng là đặc trưng nhất trong đó cũng có các kiểu khí hậu như mưa nhiều trên các khu vực cận xích đạo.
  • Tại khu vực xích đạo đây lad khu vực xảy ra các biến đổi trong môi trường nhiều nhất bởi thiên nhiên ở đây biến đổi liên tục.
  • Dựa vào hình ta thấy sự phân hóa của môi trường địa lí ở khu vực đới này gồm có: khu vực nhiệt đới gió mùa, xích đạo ẩm, nhiệt đới và hoang mạc.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy xác định môi trường xích đạo ẩm trên hình 5.1 Bài 5 SGK trang 15