Hướng dẫn trả lời câu hỏi 6 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7: Quan sát hình dưới đây các em hãy cho biết biểu đồ nào thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở bán cầu Bắc và khu vực nào ở bán cầu Nam?
Thế giới rộng lớn có rất nhiều khu vực trên thế giới được phân chia thành các đới khác nhau. Mỗi khu vực là một đặc điểm dạng địa hình khác nhau. Từ cực Bắc đến cực Nam có rất nhiều khu vực được phân chia theo các chí tuyến khác nhau. Tại các khu vực đó đều có nhiệt độ và lượng mưa riêng biệt của nó không có khu vực nào giống khu vực nào. Dựa vào những kiến thức mà các em đã được học trên lớp các em hãy trả lời câu hỏi 6 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7: Quan sát hình dưới đây các em hãy cho biết biểu đồ nào thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở bán cầu Bắc và khu vực nào ở bán cầu Nam? Sau đây là bài viết của Vforum mời các em tham khảo.

Câu hỏi 6 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Quan sát hình và cho biết biểu đồ nào thể hiện nhiệt độ, lượng mưa ở bán cầu Bắc Bài 6 SGK

Từ hai hình trên ta có thể nhận định là:
  • Chúng ta được biết khu vực cực Bắc là khu vực có nhiệt độ rất cao trên trái đất, nhiệt độ của nó lúc nào cũng trên 20 độ C ở bán cầu Bắc một năm nhiệt độ sẽ cao hai lần nên bản đồ thể hiện nhiệt độ và lượng mưa ở hình đầu tiên sẽ thể hiện là khu vực bán cầu Bắc.
  • Còn lại bán cầu Nam sẽ được thể hiện ở hình còn lại. Trong khu vực này sẽ xảy ra 6 tháng khô hạn nên trên biểu đồ sẽ có 6 tháng không có mưa. Mưa sẽ xảy ra nhiều trên ở các tháng đàu tiên trong năm. Nhiệt độ ở đây ổn định 20 độ C.

Xem thêm: Địa lý 7: Dựa vào hình 5.1 hãy nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng Bài 5 SGK trang 15