Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7: Quan sát các biểu đồ dưới đây nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới ?
Các em đã được giáo viên dạy cho các kiến thức về khu vực nhiệt đới trên trái đất to lớn của chúng ta. Tại khu vực này có rát nhiều môi trường bởi đây cũng là một trong những khu vực rộng lớn của trái đất. Trên cùng một khu vực nhưng sẽ có rất nhiều môi trường dịa lí khác nhau. Để cung cấp thêm một số kiến thức cho các em về các khu vực môi trường tại nhiệt đới các em hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 2 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7: Quan sát các biểu đồ dưới đây nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới?

Câu hỏi 2 bài 6 SGK trang 20 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Quan sát biểu đồ, nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK

Dựa vào hai lược độ trên chúng ta có thể đưa ra các nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở khu vực khí hậu nhiệt đới như sau:
  • Khu vực khí hậu nhiệt đới là khu vực nóng ẩm mưa nhiều và các khu vực này có kiểu khí nóng mưa thất thường. Nóng quá nhiều nhiệt độ hấp thụ quá lớn nên khu vực này mưa xảy ra với một mật độ khá cao. Từ bảng thống kê nhiệt độ ta thấy đây là khu vực có nhiệt độ khá cao, nhiệt độ giữa các tháng trong năm ít biến động. Đối với lượng mưa tại khu vực này mưa trên diện rộng vào mùa mưa thì lượng nước mưa đạt tới mức 1500 đến 2000 mm.

Xem thêm: Địa lý 7: Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới Bài 6 SGK trang 20