tks người bạn quốc tế rất nhìu và chúc các bạn thưởng thức âm nhạc ấm áp và vui vẻ!