Hướng dẫn trả lời câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7: Hãy nêu đặc điểm nổi bật của kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?
Chúng ta đã được giáo viên cung cấp về một số đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Các em đã nắm được một phần kiến thức của các khu vực có kiểu khí hậu này. Vậy khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có những đặc điểm về nhiệt độ, lượng mưa, ... như thế nào. Nhằm tạo điều kiện cho các em củng cố kiến thức sau khi học xong bài giáo viên có hỏi các em câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7 sau đây: Hãy nêu đặc điểm nổi bật của kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa? Dưới đây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 4 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7
Trả lời:

Đặc điểm nổi bậc của kiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là:
  • Khí hậu nhiệt đới gió mùa là kiểu khí hậu thuộc đới nóng trên trái đất. Tại khu vực này nhiệt độ thay đổi theo mùa và lượng mưa cũng vậy, cao thấp khác nhau. Nhiệt độ tại khu vực khí hậu này đều trên 20 độ C, nhiệt độ thường cao quanh năm, hai mùa trong năm khí hậu nhiệt độ rõ rệt một mùa nhiệt độ rất cao và một mùa nhiệt độ rất thấp.
  • Lượng mưa ở đây cũng có những đặc điểm rất riêng biệt, lượng mưa trên 1000 mm trên năm.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa Bài 7 SGK trang 23