Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7: Dựa vào hình 7.1 và hình 7.2 các em hãy nhận xét về hướng của các loại gió thổi vào mùa hạ và mùa đông trên các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giair thích tại sao có sự chênh lệch lượng mưa giữa mùa đông và mùa hạ?
Các em đã được biết đến khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa trong đới nóng. Khí hậu luôn thay đổi không ngừng theo các khu vực môi trường. Tùy thuộc vào đặc điểm và vị trí của môi trường mà ở đó có các kiểu khí hậu khác nhau. Nhằm cung cấp cho các em kiến thức về môi trường nhiệt đới gió mùa trên trái đất của chúng ta đang sống dưới đây các em hãy cùng Vfrorum trả lời câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7: Dựa vào hình 7.1 và hình 7.2 các em hãy nhận xét về hướng của các loại gió thổi vào mùa hạ và mùa đông trên các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao có sự chênh lệch lượng mưa giữa mùa đông và mùa hạ?

Câu hỏi 2 bài 7 SGK trang 23 địa lí 7
Trả lời:

Địa lý 7: Dựa hình hãy nhận xét hướng của các loại gió thổi Bài 7 SGK trang 23

Hướng của các loại gió thổi trong mùa đông và mùa hạ trên các khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Á như sau:
  • Khu vực Nam Á và khu vực Đông Nam Á có các kiểu gió thổi vào mùa hạ theo hướng Tây Nam vào mùa hạ và vào mùa đông thì gió thổi theo hướng Đông Bắc. Trên hai khu vực này có các kiểu địa hình riêng bởi khu vực nỳ thuộc nhiệt đới gió mùa. Vào các mùa khác nhau thì hướng gió cũng thay đổi khác nhau dựa vào tính chất của mưa.
Sự chênh lệch lượng mưa giữa mùa đông và mùa hạ rất cao là bởi vì: vào mùa hạ nắng nóng nhiệt độ rất cao nên mưa rất ít khi diễn ra còn vào mùa đông khí hậu bắc đầu chuyển đổi trở thành khí hậu lạnh và mưa sẽ đến nhiều hơn các ngày màu hạ.

Xem thêm: Địa lý 7: Quan sát biểu đồ lượng mưa, nhận xét diễn biến nhiệt độ và lượng mưa Bài 7 SGK trang 23