Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 75 địa lí 7: Quan sát hình 23.2 hãy nhận xét về sự phân tầng thực vật ở hai bên sườn núi của dãy An-pơ?
Mỗi dãy núi là một độ cao riêng không có một dãy núi nào có độ cao giống núi nào cả. Trên cùng một quả địa cầu nhưng khu vực địa hình này có thể cao hơn khu vực địa hình khác bởi do tính chất địa lí quyết định. Trên trái đất của chúng ta đồi núi chiếm mất khoảng 2/3 diện tích đất. Các em đã được nghe giáo viên cung cấp kiến thức về dãy núi An-pơ trên thế giới và từ đó các em hãy vận dụng để trả lời câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 75 địa lí 7: Quan sát hình 23.2 hãy nhận xét về sự phân tầng thực vật ở hai bên sườn núi của dãy An-pơ? Sau đây Vforum sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi trên như sau.

Câu hỏi 1 bài 23 SGK trang 75 địa lí 7
Trả lời:

ĐỊa lý 7: Hình 23.2 nhận xét sự phân tầng thực vật hai bên sườn núi dãy An-pơ Bài 23 SGK trang 75

Dựa vào hình 23.2 ta có thể thấy được sự phân tầng thực vật trên hai sườn núi của dãy An-pơ như sau:
  • Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy sự phân tầng thực vật của dãy núi này rất đa dạng bởi độ cao của dãy núi này khá là khác biệt với các dãy núi khác trên thế giới.
  • Đỉnh núi nhọn và đốc nên hầu hết cây cối không mọc trên đỉnh núi và chủ yếu là cỏ thấp.
  • Sườn phía Nam dốc và sườn phía Bắc thoải từ đặc điểm đó các thảm thực vật thích nghi sẽ được phân bố trên những vùng cụ thể từ chân núi lên đỉnh núi.

Xem thêm: Địa lý 7: Trình bày sự thay đổi thảm thực vật theo độ cao và theo hướng sườn dãy An-pơ Bài 23 SGK