Hướng dẫn trả lời câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7: Hãy cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc trên vùng núi, tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và khác với các dân tộc khác?
Như các bạn đã biết miền núi là một khu vực có địa hình và đặc điểm dân cư khác biệt. Đây là khu vực được xem là một nền văn hóa đặc sắc nhất của các quốc gia trên thế giới bởi nó tập trung hầu hết các dân tộc thiểu số của các nước. Miền núi có những đặc điểm khác biệt với vùng đồng bằng châu thổ của chúng ta. Các ngành kinh tế ở đây cũng khá đặc biệt tập trung nhiều ngành kinh tế khác biệt và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ vào thiên nhiên ưu đãi. Dựa vào những hiểu biết của mình các bạn hãy cùng Vforum trả lời câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7 sau đây: Hãy cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc trên vùng núi, tại sao các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và khác với các dân tộc khác?

Câu hỏi 3 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7
Trả lời:

Một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc trên vùng núi là:
  • Một vùng có địa hình cao và đất ở đây chủ yếu là đất đoe cao nguyên, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và cao nên ở đay tập trung trồng các loại cây công nghiệp cây lâu năm cung cấp lâm sản cho toàn khu vực. Ngoài ra chăn nuôi cũng phát triển ở đây.
  • Các hoạt động kinh tế này đa dạng và khác với các dân tộc khác là vì: khu vực miền núi là nơi tập trung nhiều đòng bào dân tộc thiểu số của từng khu vực từng quốc gia. Mỗi loại dân tộc là mỗi nền văn hóa và các lao động sinh hoạt khác nhau. Các phong tục và lối sống của họ quyết định nền kinh tế mà họ hướng đến nên mỗi dân tộc có đặc điểm riêng về kinh tế.

Xem thêm: Địa lý 7: Sự phát triển kinh tế vùng núi đặt ra cho môi trường vấn đề gì Bài 24 SGK trang 78