Hướng dẫn trả lời câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7: Tại sao phát triển giao thông và điện lực là những việc cần làm trước tiên để biến đổi bộ mặt của vùng núi?
Vùng núi là các khu vực có địa hình cao hơn các khu vực đồng bằng khác, các em đã được học về vùng núi trên đất nước ta hoặc các nước khác. Hầu hết vùng núi của các nước trên thế giới đều có nền kinh tế và đời sống kém phát triển hơn các khu vực đồng bằng. Từ những kiến thức đã học và những hiểu biết của mình các em hãy trả lời câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7: Tại sao phát triển giao thông và điện lực là những việc cần làm trước tiên để biến đổi bộ mặt của vùng núi? Dưới dây là bài viết của Vforum mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi 2 bài 24 SGK trang 78 địa lí 7
Trả lời:

Phát triển giao thông điện lực là những việc cần làm trước tiên để biến đổi bộ mặt của xã hội vùng núi là vì:
  • Như các bạn đã biết miền núi là mọt khu vực nghèo nàn thô sơ và lạc hậu. Kinh tế và văn hóa ở các khu vực này kém phát triển. Xã hội ngày càng phát triển đời sống của người dân ở nông thôn nên nhu cầu trên miền núi cũng tăng lên.Muốn kinh tế và đời sống của người dân ở khu vực miền núi phát triển và hiện đại như ở đồng bằng thì cần phải cung cấp ánh sáng cho người dân trước. Có điện người dân mới có thể tiến hành làm máy móc các thiết bị hiện đại để sản xuất thì kinh tế mới bắt đầu đi lên được.

Xem thêm: Địa lý 7: Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc vùng núi Bài 24 SGK trang 78